Gerlinde Van Puymbroeck

Gerlinde Van Puymbroeck (°1980) is kunsthistorica en filosofe. Democratie is voor haar een zaak van verscheidenheid en participatie. Zo veel mogelijk mensen zo vaak mogelijk laten deelnemen aan de inrichting van hun leven en hun omgeving, maakt een samenleving gelijkwaardiger en dynamischer. Zorgen voor een bredere toegankelijkheid van burgerpanels en -debatten is dan ook een speerpunt. Gerlinde staat ook voor vergroening van de publieke ruimte, die wat haar betreft gepaard moet gaan met een meer inclusieve inrichting daarvan. Als dichtbevolkt gewest met een uiterst diverse bevolking, moet Brussel ernaar streven om straten, pleinen en parken in te richten op maat van de noden van al haar inwoners. Met het oog op een duurzame toekomst, kunnen de bescherming van de natuur en een uitbreiding van de groene zones die het gewest rijk is daarbij niet ontbreken. Verder breekt Gerlinde een lans voor dierenwelzijn. Dieren nemen een belangrijke plaats in in het dagelijks leven van vele mensen, en in de Brusselse straten en parken draagt de aanwezigheid van wilde dieren bij aan de biodiversiteit. Ook voor hun levens moeten we zorg dragen. Er moet dan ook meer ondersteuning kunnen geboden worden aan initiatieven die de opvang, verzorging, en bescherming van zowel gezelschaps- als wilde dieren ter harte nemen.

Sluit je aan!

Neem deel, werk samen en beslis mee. Vanaf €1,- per maand.

Word lid