Waar staat Volt voor?

Door samenwerking over generaties en grenzen heen te bevorderen, vormen wij een Europees verhaal van positieve politiek. Onze aanpak overstijgt nationale grenzen, omdat we inspiratie putten uit de beste Europese praktijken, waaronder de fietsinfrastructuur van Utrecht, de stadsplanning van Barcelona en het model voor betaalbare huisvesting van Wenen.

Ontdek ons verkiezingsprogramma hier.
Onze kernpunten overzichtelijk op één pagina vind je hier.

Verder hieronder vind je onze standpunten onderverdeeld per politieke thema.

Ontdek onze visie

Mobiliteit & Infrastructuur
Als België en Europa zowel economisch als ecologisch welvarend willen zijn over 15 jaar, moeten we investeringen in duurzame en veerkrachtige infrastructuur, transport en mobiliteit versnellen en verhogen.
Economie & Belasting­rechtvaardigheid
Onze visie is om een ​​samenleving te creëren waarin iedereen in nood profiteert van belastingverlichting om hun dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen en uitstapjes, draaglijker te maken. We streven ernaar om paternalistische praktijken, zoals autosubsidies en bedrijfswagens, te elimineren. Verder streven we naar een duurzame economische groei die ten goede komt aan mensen, gezondheid, de planeet en de natuur.
Energietransitie & Klimaat
De opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling van lucht en water: klimaatverandering veroorzaakt toenemende schade aan mens en natuur.
Onderwijs & Gelijke kansen
Onze Europese Unie is gebaseerd op de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en respect voor de mensenrechten, inclusief die van minderheden. Om een samenleving op deze waarden te realiseren, zet Volt zich in voor beleidsmaatregelen die leiden tot een systematisch inclusieve samenleving in België, waar gelijke kansen voor iedereen worden geboden. Systemische inclusie is van groot belang omdat zo'n samenleving voordelig zou zijn voor alle Belgen.
EU & Burgerparticipatie
Volt gelooft dat veel kwesties in heel Europa (of zelfs daarbuiten) hetzelfde zijn en een Europese reactie vereisen. Daarom zou het zinvol zijn om bevoegdheden van nationaal en regionaal, of zelfs lokaal, niveau naar de EU over te hevelen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.