EU & Burgerparticipatie

Traffic sign with
Volt gelooft dat veel kwesties in heel Europa (of zelfs daarbuiten) hetzelfde zijn en een Europese reactie vereisen. Daarom zou het zinvol zijn om bevoegdheden van nationaal en regionaal, of zelfs lokaal, niveau naar de EU over te hevelen.

Bovendien keren steeds meer burgers zich af van de samenleving en het beleid. Het aantal mensen met een anti-overheidsmentaliteit neemt toe. Burgers voelen zich slecht vertegenwoordigd door hun verkozen vertegenwoordigers en vinden dit probleem belangrijk, zoals studies aantonen. Bovendien is een belangrijke bron van frustratie dat burgers geen invloed hebben op het beleid tussen twee verkiezingen in. Deze ontevredenheid is even groot op regionaal als op federaal niveau.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.