Energietransitie & Klimaat

Hands carrying earth in nature
De opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling van lucht en water: klimaatverandering veroorzaakt toenemende schade aan mens en natuur.

Daarom is het van vitaal belang om onder andere over te stappen van fossiele brandstoffen voor de toekomst van de mensheid en de wereld zoals we die kennen. Volt stelt een pragmatische aanpak voor, gebaseerd op een combinatie van kernenergie en hernieuwbare energiebronnen, waarbij de laatste in de loop der jaren een groter deel van onze energieproductie zal uitmaken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.