Economie & Belasting­rechtvaardigheid

Euro logo in Frankfurt
Onze visie is om een ​​samenleving te creëren waarin iedereen in nood profiteert van belastingverlichting om hun dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen en uitstapjes, draaglijker te maken. We streven ernaar om paternalistische praktijken, zoals autosubsidies en bedrijfswagens, te elimineren. Verder streven we naar een duurzame economische groei die ten goede komt aan mensen, gezondheid, de planeet en de natuur.

Volt gelooft dat een eerlijk en duurzaam belastingsysteem cruciaal is om tegemoet te komen aan de zorgen van burgers, ongelijkheid te verminderen en economische stabiliteit te bevorderen. Door belastingen in evenwicht te brengen, fraude te bestrijden, individuen gelijk te behandelen en de bedrijfsbelastingen af te stemmen op maatschappelijke, milieugerelateerde en bestuurlijke bijdragen, kan België een welvarender en rechtvaardiger samenleving creëren.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.