Onderwijs & Gelijke kansen

Library in Ireland
Onze Europese Unie is gebaseerd op de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en respect voor de mensenrechten, inclusief die van minderheden. Om een samenleving op deze waarden te realiseren, zet Volt zich in voor beleidsmaatregelen die leiden tot een systematisch inclusieve samenleving in België, waar gelijke kansen voor iedereen worden geboden. Systemische inclusie is van groot belang omdat zo'n samenleving voordelig zou zijn voor alle Belgen.

Volt zet zich in voor het bepleiten van beleidsmaatregelen in de overheid om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. De economische kosten van uitsluiting zijn al te lang genegeerd of onderschat. In een tijd waarin België te maken heeft met tal van crises en uitdagingen, vereisen veel van de oplossingen die moeten worden ingezet dat alle Belgen hun volledige potentieel bereiken. Als land dat zich inzet voor de waarden van de EU, zullen we ervoor zorgen dat er uitgebreide federale, regionale en provinciale plannen bestaan om discriminatie daar aan te pakken waar het voorkomt, maar ook rekening houden met de historische, structurele en systemische oorzaken van deze discriminaties. Om ze aan te pakken, pleiten we voor een mainstream benadering, ondersteund door een uitgebreide bewijsbasis uit zowel publieke als private bronnen, en meetbare doelstellingen die ervoor zorgen dat er daadwerkelijke vooruitgang wordt geboekt om het aantal mensen dat met uitsluiting en discriminatie wordt geconfronteerd, te verminderen. Dit is essentieel niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor de samenleving als geheel, die uiteindelijk lijdt onder de kosten van uitsluiting.

Onze onderwerpen over onderwijs & gelijke kansen

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.