Mobiliteit & Infrastructuur

Volter riding a bike with a flag saying
Als België en Europa zowel economisch als ecologisch welvarend willen zijn over 15 jaar, moeten we investeringen in duurzame en veerkrachtige infrastructuur, transport en mobiliteit versnellen en verhogen.

Klimaatwetgeving is infrastructuurwetgeving: We verminderen de uitstoot van broeikasgassen door positieve investeringen in infrastructuur om Europa tegen 2040 klimaatneutraal te maken. De transportsector is de enige sector in Europa waar de uitstoot in plaats van af te nemen, de afgelopen decennia is toegenomen. Duurzame infrastructuur zoals spoorweginfrastructuur kan tegelijkertijd klimaat, werkgelegenheid en rechtvaardigheid aanpakken en maakt het mogelijk dat klimaatneutraliteit en economische groei samengaan. Infrastructuur, zoals het spoor, verbindt mensen. Verder breiden we investeringen uit in nationale en grensoverschrijdende elektriciteitsnetten.

Onze onderwerpen over mobiliteit & infrastructuur

Wanneer we besluiten te investeren in infrastructuur, moeten we investeringen doen die niet alleen onze generatie helpen, maar ook de volgende generaties, en die van twee en drie generaties van nu. We moeten rentmeesters zijn van de economie, het milieu en onze gezondheid. We moeten ervoor zorgen dat de lucht die we inademen schoon is, dat het water dat we drinken schoon is, en dat de toekomst van onze kinderen duurzamer, welvarender en inclusiever is dan de realiteit van vandaag.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.