Transparantie

Beleid rond Donaties (bijgewerkt op 26 november 2018) - Artikel 8 van ons reglement

Bij Volt zijn we toegewijd aan transparantie en hoge ethische normen als het gaat om de behandeling van donaties.

  1. Wanneer we spreken over donaties, verwijzen we naar fondsen, diensten of schenkingen in natura. Het donatiebeleid van lidverenigingen moet alle elementen van het donatiebeleid van Volt Europa omvatten.

  2. Volt Europa verbindt zich ertoe alleen donaties te accepteren van donateurs die niet in strijd zijn met of het doel, de waarden, het beleid en de ethiek van Volt Europa in gevaar brengen. Dit moet worden besloten door de penningmeester en kan worden gedelegeerd.

  3. Volt Europa behoudt zich het recht voor om elke donatie te weigeren, met opgave van redenen voor de weigering en om deze binnen een termijn van 20 werkdagen terug te storten naar de donor, onder aftrek van de externe administratiekosten voor deze transactie.

  4. Volt Europa publiceert consequent elke donatie boven de 500 euro per donatie of donateur per jaar binnen 15 dagen na ontvangst/onmiddellijk op de website van Volt Europa. Alvorens een donatie te publiceren, verkrijgt Volt Europa de toestemming van de donor.

  5. Indien de donor het niet eens is met punt 4 van dit artikel, wordt het bedrag boven de 500 EUR teruggestort naar de rekening van de donor, onder aftrek van de administratiekosten voor deze transactie.

  6. Als Volt Europa op een later tijdstip op de hoogte wordt gebracht van activiteiten van donateurs die in strijd zijn met of het doel en de ethiek van Volt Europa in gevaar brengen, behoudt Volt Europa zich het recht voor om de donatie terug te storten en de donateur uit de donateurlijst van Volt Europa te verwijderen.

  7. Indien de donor een verklaring en een link aan de lijst van donateurs van Volt Europa wil toevoegen en Volt Europa hiermee instemt, kan de verklaring en de link worden gepubliceerd op de website van Volt Europa en andere communicatiemiddelen.

  8. Donaties van winstgevende organisaties worden geaccepteerd als ze niet de intentie hebben om de koers van Volt of haar afdelingen te beïnvloeden. De penningmeester beslist of dergelijke donaties al dan niet worden geaccepteerd.

  9. Anonieme donaties boven 100 euro zijn niet toegestaan en moeten worden teruggestort. Indien dit niet mogelijk is, wordt de donatie overgemaakt naar een doel dat in lijn is met de doelstellingen van Volt Europa zoals gedetailleerd in de preambule van onze statuten.

Donateurs

Dank aan al onze donateurs, zelfs voor de kleinste donaties!

Op dit moment zijn er geen donaties van meer dan 500 euro die moeten worden vermeld volgens regel 8 van ons donatiebeleid.

Jaarverslagen

Op dit moment zijn er geen donaties van meer dan 500 euro die moeten worden gerapporteerd.