De functionele teams

Secretaris-Generaal

De Secretaris-Generaal is de uitvoerende macht van het bestuur van de directie. De secretaris-generaal staat klaar om de visie en de strategie van het uitvoerend comité tot leven te brengen. Ze vormen het kloppende hart van de partij, de belangrijke schakel tussen het lidmaatschap, het personeel en het uitvoerend comité.

Politieke campagne

Het team dat verantwoordelijk is voor onze campagne in 2024!

Pers- en mediavoorlichter

Beleid

Het vormgeven van het ideologische kader van Volt: Onze Visie en Beleid.

Community

Mensen samenbrengen door leden en vrijwilligers te coördineren. De sleutelschakel in ons lidmaatschapsnetwerk.

Evenementen

Evenementen coördineren om contact te leggen met onze leden en in contact te komen met Belgische en Europese burgers.

Communicatie

Het vormgeven van het geluid van Volt via interne en externe communicatiekanalen

Fondsenwerving

Verantwoordelijk voor het inzamelen van fondsen om onze beweging en campagnes te helpen opbouwen.

Electoral Board

Verantwoordelijk voor eerlijke interne verkiezingen en kandidaatstellingen.

Volt Values Board (VVB)

Conflict resolution body.