Volt laakt uitsluiting van gemeentelijke aanplakborden verkiezingsaffiches

PERSBERICHT - Volt laakt uitsluiting van gemeentelijke aanplakborden verkiezingsaffiches

6 mei 2024

Zie hier de brief aan de burgemeesters

Sinds enkele weken zijn in vele gemeentes aanplakborden opgesteld voor de verkiezingsaffiches van de politieke partijen. Volt maakt daar graag gebruik van. Echter, in Brugge, Gent, Lokeren en Kapellen ontbrak de ruimte voor de partij Volt. Volt heeft Lijst Vijf, maar op de gemeentelijke aanplakborden is geen plek voor de verkiezingsaffiches van Volt. Voor zover we kunnen vaststellen, is Volt de enige partij die is uitgesloten.

In Sint-Niklaas was weliswaar ruimte voorzien voor de affiches van Volt, maar slechts aan de uiterste rand van het aanplakbord onder de noemer “5 en varia”, in plaats van de juiste plek in de officiële volgorde van lijsten zoals bepaald door het ministerie. In Brugge zijn, na melding van het probleem, enkele extra borden geplaatst aan de zijkant van de aanplakborden, maar dat is evident een inferieure oplossing, bovendien gaat het uitrollen veel te langzaam, waarbij kostbare tijd verloren gaat.

Vele (kleinere) gemeenten hebben dan wél ruimte toegekend, en ook op de juiste plaats. Voor een nieuwe partij als Volt is zichtbaarheid middels de aanplakborden essentieel, zeker op plaatsen met een groot aantal passanten. Het toekennen van geen, of een inferieure plek op de aanplakborden is op geen enkele manier gerechtvaardigd.

De handelswijze van de betreffende gemeenten zet Volt - opnieuw - ernstig op achterstand vergeleken met andere partijen. Als nieuwe partij ontvangt Volt geen partijfinanciering, maar is wel beperkt in het ontvangen van donaties. Bij het inzamelen van steunverklaringen, werd Volt ernstig gehinderd door het disfunctionele digitale platform van de federale overheid. Volt is niet opgenomen in de peilingen, noch in de voornaamste stemtests, inclusief die van de publieke omroep. Volt is tevens uitgesloten van het lijsttrekkersdebat van de publieke omroep.

Nu ziet Volt zich opnieuw genoodzaakt het ongelijke speelveld middels een formele procedure aan de kaak te stellen. Dergelijke klachtenprocedures kosten veel tijd en capaciteit van een kleine partij die volledig draait op vrijwilligers. Daarbij is de respons van de verantwoordelijke publieke instantie dikwijls volstrekt inadequaat. Het ontbreken van een onafhankelijke en centrale toezichthouder voor het verkiezingsproces doet zich gevoelen.

Volt maant de betreffende gemeentebesturen de omissie uiterlijk tegen donderdag 9 mei volledig recht te zetten, op een wijze die geen enkel nadeel berokkent aan Volt.

EINDE PERSBERICHT

Zie hier de brief aan de burgemeesters