Eerste hoorzitting in kortgeding tegen de VRT

PERSBERICHT - Volt België: Eerste hoorzitting in kortgeding tegen de VRT

22 mei 2024

Vandaag vond in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de hoorzitting plaats van de rechtszaak die Volt België aanspande tegen de VRT, wegens de uitsluiting van Volt uit het grote VRT-debat van de Europese lijsttrekkers op 31 mei. 

Voor dat debat heeft de VRT zeven partijen uitgenodigd, van de negen die er in totaal deelnemen aan de Europese verkiezingen. Volt is van mening dat die uitsluiting op willekeurige en discriminatoire gronden gebeurt, en dat de VRT bovendien een publieke opdracht heeft, die inhoudt dat de kiezers neutraal en volledig geïnformeerd moeten worden.

“We hebben vertrouwen in een positieve afloop. De criteria van de VRT lijken achteraf op maat van Volt België gemaakt en zijn juridisch en journalistiek bekeken bedenkelijk. De kiezers hebben recht op informatie over alle negen partijen die zij op 9 juni aantreffen op hun stembiljet. Het is te betreuren dat de VRT niet uit eigen overtuiging probeert om een zo breed mogelijk debat te faciliteren, maar dat we dat via de rechter moeten afdwingen,” stelt Sophie in ’t Veld, Europarlementariër en Lijsttrekker voor Volt bij de Europese Verkiezingen.

“Volt groeit gestaag in België, en we krijgen zeer positieve reacties als we op straat campagne voeren. Hoewel Volt ook wordt uitgesloten uit de peilingen, zijn er steeds meer indicaties dat Volt wel eens voor een grote verrassing zou kunnen zorgen op 9 juni. Met minimale middelen maar met een sterke boodschap, slagen we er toch in veel mensen aan te spreken. Wie Volt negeert en onzichtbaar maakt, negeert eigenlijk de burgers die snakken naar vernieuwing,” aldus Carlo Giudice, co-voorzitter van Volt België. 

Naar verwachting volgt volgende week woensdag 29 mei de uitspraak.

EINDE PERSBERICHT

Annexen: