Volt Lebbeke: Volt België goes local

PERSBERICHT - Volt Lebbeke: Volt België goes local

3 apr. 2024

Naast afdelingen in de verschillende grotere steden richt Volt België nu ook een afdeling op in het Oost-Vlaamse Lebbeke. De directe bedoeling hiervan is te participeren aan de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober, maar dit lokaal engagement overstijgt Lebbeke ruimschoots! Volt wil ook van betekenis zijn voor de progressieve krachten die niet in de stad wonen en wil vooral de malaise aanpakken waarin progressief België en Vlaanderen verkeert. Lebbeke wordt daarmee een speerpunt van onze “Think European, Act Local” strategie.     

Vele andere partijen lijken vooral een “Think National, Act National aanpak te hebben waarbij zowel het Europese als het lokale niveau ondergeschikt zijn aan de nationale strategie. Het resultaat hiervan zijn verwaterde Europese deals aan de ene kant en aangelijnde lokale mandatarissen aan de andere kant. Er is amper marge voor een lokale invulling, de nationale lijn primeert.

Volt wil progressieven zuurstof geven. Geen topzware particratie, geen ideologische scherpslijperij, en lokale vrijheidsgraden om beleid te mogen voeren op maat van de burger. Volt is een positief alternatief pal in het politieke centrum waardoor samenwerking in vele richtingen kan, links of rechts, lokaal en bovenlokaal, maar volstrekt eigen aan ons DNA, altijd positief!

Volt wil daarbij lokale progressieve krachten niet alleen ondersteunen in het brengen van dat positieve verhaal,  we willen vooral ook naar ze luisteren. Zij vormen onze antennes. Zij kunnen onze overtuigingen en onze beleidsvisies vertalen naar de lokale context. Het zijn de leden, meer dan 23 duizend al, die overal de brug maken tussen het lokale en ‘Brussel’. Zij vormen de spil van onze “Think European, Act Local” strategie.

Drijvende krachten achter Volt Lebbeke zijn de Volt-leden Tim Pollet en Gunther Van Haut. Beide hebben ervaring in de Lebbeekse politiek en Gunther Van Haut zetelt op dit moment als onafhankelijke in de Lebbeekse gemeenteraad. Zij werkten aan 10 speerpunten die Lebbeke opnieuw schwung gaan geven. Stuk voor stuk echoën deze beleidspunten Volt’s regionale, nationale en Europese beleidskeuzes!

Volg Volt Lebbeke op:

Teken voor nieuwe politiek

Geef hier Volt je steunverklaring om deel te nemen aan de verkiezingen in 2024.