Volt België dient klacht in bij de Federale Ombudsman

Persbericht - Volt België dient klacht in bij de Federale Ombudsman

2 apr. 2024

Lees de ingediende klacht bij de Ombudsman hier

Volt heeft duidelijk voldoende steun onder de bevolking om mee te doen aan de verkiezingen. We hebben al voldoende steunverklaringen voor een aantal lijsten voor de federale en Vlaamse verkiezingen. Voor onze Nederlandstalige Europese lijst hebben we bijna de helft van de benodigde 5000. Gelet op hoe zelden er een nieuwe partij verschijnt bij de Europese verkiezingen, is dit op zich een uitzonderlijke prestatie.

Echter, er blijkt dat bijna 50% van de mensen die proberen te tekenen via de website, afhaken door de technische problemen met het digitale registratiesysteem van de federale overheid. Daarmee is het aantal te vergaren steunverklaring in feit het dubbele, terwijl België in vergelijking met de omringende landen al een extreem hoge drempel heeft (10.200 voor de Europese lijsten in België, tegen 4000 in Duitsland en 30 in Nederland).

Volt België heeft prioritair ingezet op het vergaren van steunverklaringen van burgers. Geconfronteerd met de problemen en de onwil van de federale overheid om die aan te pakken, is daarnaast ook de route van steunverklaringen van zittende parlementariërs ingeslagen. Meerdere gevestigde partijen (inclusief de partijen die het huidige systeem hebben ingevoerd) hebben echter te kennen gegeven “collectief en principieel” besloten te hebben geen steun te geven aan verkiezingsdeelname van nieuwe partijen. Met een dergelijk quasi cordon sanitair zijn de facto beide routes naar verkiezingsdeelname vrijwel afgesloten.

“Volt heeft zich herhaaldelijk gewend tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar er werd geen enkele actie ondernomen”, aldus het Bestuur van Volt België. Er is in België geen onafhankelijke toezichthouder. Daarom blijft slechts de mogelijkheid van een klacht bij de Ombudsman, of juridische stappen.

Juist terwijl de ontevredenheid over de democratie groeit en anti-democratische partijen hun aanhang zien groeien, zouden de zittende partijen alles in het werk moeten stellen om politieke vernieuwing te bevorderen, in plaats van te saboteren. Volt België blijft zich inzetten, zelfs met verdubbelde energie, voor een verregaande revitalisering van de democratie.

Lees de ingediende klacht bij de Ombudsman hier

Teken voor nieuwe politiek

Geef hier Volt je steunverklaring om deel te nemen aan de verkiezingen in 2024.