Steunverklaringen voor drie kieslijsten rond, beroep op partijen voor overige

PERSGBERICHT - Steunverklaringen voor drie kieslijsten rond, beroep op partijen voor overige

27 mrt. 2024

Steunverklaringen rond voor Antwerpen en Vlaams-Brabant!

Volt België is verheugd te melden dat er voldoende steunverklaringen binnen zijn gehaald voor de kieslijsten in de federale kieskring Antwerpen, en de regionale kieskringen Antwerpen en Vlaams Brabant. We werken er hard aan om het vereiste aantal ook voor de andere lijsten te bereiken binnen de termijn.

Volt doet echter een beroep op alle democratische partijen vertegenwoordigd in de Kamer en de Senaat om met hun steunverklaring verkiezingsdeelname van Volt mogelijk te maken op alle niveaus op 9 juni. Daartoe hebben wij Kamerleden en Senatoren, alsmede alle partijvoorzitters aangeschreven met het verzoek voor steunverklaringen voor enkele kieslijsten. Alle zittende partijen spreken zich altijd uit voor democratische vernieuwing, en ook hebben ze reeds hun steun gegeven aan andere nieuwkomers. In die geest rekenen we op hun steun voor verkiezingsdeelname van Volt op 9 juni.

Het vereiste aantal handtekeningen is excessief in vergelijking met de ons omringende landen (vgl: 10.200 in België, alleen al voor de EP verkiezingen, tegenover 4000 voor Duitsland en 30 voor Nederland). Toch heeft Volt België voorrang gegeven aan handtekeningen van burgers. Er zijn in totaal al circa vijfduizend steunverklaringen opgehaald voor onze kieslijsten. Met dus het gevolg dat enkele federale en Vlaamse kieslijsten al voldoende steunverklaringen hebben opgehaald bij burgers. De Europese Nederlandstalige lijst heeft reeds meer dan 2000 steunverklaringen binnen gehaald. Geen enkele andere partij heeft dat bereikt, of zelfs maar serieus geprobeerd. Maar de feitelijke steun voor deelname van Volt is groter. Er zijn sterke aanwijzingen dat bijna de helft - 47% - van de tekenwilligen afhaakt wegens de technische problemen met het digitale platform van de federale overheid. Ondanks herhaalde signalering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijven de problemen voortduren. Volt België zal hierover een klacht indienen bij de Ombudsman.

9 juni is een superverkiezingsdag. Om er een echt feest van de democratie van te maken, is het belangrijk om de kiezer een zo breed mogelijke keuze te bieden uit een divers en levendig partijenlandschap.

Politieke vernieuwing is broodnodig om onze democratie vitaal en robuust te houden.

Teken voor nieuwe politiek

Geef hier Volt je steunverklaring om deel te nemen aan de verkiezingen in 2024.