Volt Tervuren: Volt België goes local

Volt Tervuren: Volt België goes local

7 mei 2024

Naast afdelingen in de Brusselse gemeenten en andere verschillende grotere steden richt Volt België nu ook een afdeling op in het Vlaams-Brabantse Tervuren. De directe bedoeling hiervan is te participeren aan de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober, maar dit lokaal engagement overstijgt de gemeentepolitiek. We engageren ons ook voor progressieve krachten die buiten de kernen van onze steden wonen en we willen vooral de malaise aanpakken waarin progressief België en Vlaanderen verkeert. “Think European, Act Local” is sinds lang onze slogan. Volt Tervuren wordt er een speerpunt van.        

Andere partijen lijken vooral een “Think National, Act National aanpak te hebben waarbij zowel het Europese als het lokale niveau ondergeschikt zijn aan de nationale strategie. Het resultaat hiervan zijn verwaterde Europese deals aan de ene kant en aangelijnde lokale mandatarissen aan de andere kant. Er is amper marge voor een lokale invulling, de nationale lijn primeert. 

Nochtans is inspelen op de lokale context steeds de sleutel naar een politiek dichter bij de burger.  Tervuren is niet onze eerste afdeling in een kleinere gemeente, maar de context oogt er bijzonder, een gemeente in de groene rand rond Brussel met een erg internationale bevolking. Niettemin willen we er dezelfde aanpak brengen als elders: op een open en vooral verbindende manier aan politiek doen, mensen samenbrengen in plaats van ze te verdelen en op zoek gaan naar pragmatische oplossingen die tegemoet komen aan de noden van alle bewoners van de gemeente, niet alleen de eigen achterban. 

Dat rijmt niet met de topzware particratie en vooral de ideologische scherpslijperij die we al een keer durven zien bij andere partijen. Volt daarentegen biedt de progressieven in Tervuren lokale vrijheidsgraden aan om beleid te kunnen voeren op maat van vele Tervurenaars. Volt is immers een positief alternatief pal in het politieke centrum waardoor samenwerking in vele richtingen kan, links of rechts, lokaal en bovenlokaal, maar volstrekt eigen aan ons DNA, altijd positief!

Tenslotte willen we lokale progressieve krachten niet alleen ondersteunen,  we willen vooral ook naar ze luisteren. Zij vormen onze antennes. Zij kunnen Volt’s overtuigingen en onze beleidsvisies vertalen naar de lokale context. Het zijn onze leden, meer dan 23 duizend al in Europa, die overal de brug maken tussen het lokale en ‘Brussel’. Zij vormen de spil van Volt’s “Think European, Act Local” strategie.

Drijvende krachten achter Volt Tervuren zijn de Volt-leden Dafydd ab lago, Magdalena Garczynska en Tracey D'Afters.  Allen zijn ‘nieuwe’ inwoners van Tervuren maar noemen de Vlaams-Brabantse gemeente al jaren hun thuis. Ze werkten 10 speerpunten uit die stuk voor stuk Volt’s beleidspunten echoën maar die vooral Tervuren schwung gaan geven!

Volt Tervuren:

🌐 https://voltbelgie.org/tervuren

🟦 https://www.facebook.com/volttervuren

📸 https://www.instagram.com/volttervuren/