Volt Rainbow

Stemtest Europees Parlement

Vragenlijst en Antwoorden

Stelling

(On)eens

Uitleg

De doelstellingen van de EU voor de verlaging van de CO2-uitstoot moeten versoepeld worden.

Oneens

Nee, wij streven ernaar om tegen 2040 netto klimaatneutraal te zijn. Elementen zoals een CO2-belasting zijn hierbij noodzakelijke, maar daarnaast moeten we ook terug massaal durven inzetten op investeren in duurzame en robuuste infrastructuur en innovatie, dit heeft ook economische voordelen.

Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen.

Eens

Ja, een Europees leger stelt Europa beter in staat vrede te handhaven, geopolitieke conflicten te beheersen en oorlogen te voorkomen. Het is bovendien efficiënter dan vele nationale legers afzonderlijk. Dit maakt Europa sterker en onafhankelijker ten opzichte van andere grootmachten zoals de VS, Rusland en China.

De belastingen op tabaksproducten moeten in de hele Europese Unie even hoog zijn.

Oneens

Tabaksproducten worden voornamelijk via accijnzen belast. Gelijke belastingen in absolute termen houden geen rekening met de verschillende koopkracht tussen landen. We zijn wel voor uniforme minimum accijnzen.

Er moeten opnieuw grenscontroles komen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Oneens

Nee, we moeten de verworven vrijheden als Europese burgers om vrij te reizen binnen Europa behouden en versterken. Binnengrenzen van Europa moeten te allen tijde vrij zijn, buitengrenzen kunnen streng maar rechtvaardig gecontroleerd worden.

Pesticiden die glyfosaat bevatten, moeten in de EU volledig verboden worden.

Oneens

Er zijn vele schadelijke chemische stoffen die gemonitord moeten worden en waarvoor strikte regelgeving nodig is. Dit moet gebeuren in een bredere evaluatie van alle chemische stoffen, in plaats van te focussen op één specifieke stof.

Sociale media-bedrijven moeten zelf kunnen beslissen hoe ze omgaan met fake news op hun platform.

Oneens

Grote techbedrijven moeten zich houden aan Europese regels, zoals vastgelegd in de Digital Services Act.

Financieel sterkere lidstaten van de Europese Unie moeten samen een eigen aparte munt krijgen.

Oneens

Nee, we moeten evolueren voor een Europa dat overal financieel sterk is en waarbij een sterke Euro door meer landen als munt word gebruikt.

De Europese Unie moet meer wapens voor Oekraïne aankopen.

Eens

Wij moeten Oekraïne steunen om ook onze eigen veiligheid te waarborgen. Als we Poetin nu laten winnen, zijn andere Europese landen mogelijk de volgende slachtoffers.

De Europese Unie moet het gebruik van automatische gezichtsherkenning door de politie verbieden.

Eens

Ja, gezichtsherkenning mag nooit zonder rechterlijke toestemming gebruikt worden.

De Europese Unie moet kernenergie blijven erkennen als duurzame energie.

Eens

Ja, kernenergie heeft weinig uitstoot en is ruimte-efficiënt. We moeten het niet uitsluiten van de energiemix en de voordelen durven erkennen.

Elke EU-lidstaat moet zelf kunnen beslissen hoeveel belastingen ze heft op de winst van bedrijven.

Oneens

Nee, er moet Europees een minimumbelasting van 15% worden gehanteerd.

EU-lidstaten die de democratische regels niet respecteren, moeten minder geld krijgen van de EU.

Eens

Dit is al vastgelegd in EU-wetgeving over rechtsstaatsconditionaliteit voor EU-subsidies, en wij steunen dit.

De minimale garantieperiode op producten die verkocht worden in de Europese Unie, moet verlengd worden.

Eens

Ja, het past in de transitie naar meer duurzaamheid dat producten zo lang mogelijk meegaan. Verlenging van de garantie kan ervoor zorgen dat producten op een duurzamere manier geproduceerd worden.

De Europese Unie moet stoppen met het subsidiëren van intensieve veeteelt.

Eens

Ja, wij moeten evolueren naar een meer duurzame en innovatieve landbouw. We staan ook open voor innovatieve technieken zoals CRISPR, genetisch geoptimaliseerde gewassen en kweekvlees.

Landen die afgewezen asielzoekers niet terugnemen, moeten minder ontwikkelingshulp krijgen van de EU.

Oneens

Ontwikkelingshulp is cruciaal om structurele armoede en ongelijkheid tegen te gaan. Door dit in te houden raken we vooral de mensen. We moeten samenwerken aan een betere toekomst voor iedereen, daarom ziet Volt liever andere consequenties wanneer een land zich niet aan de afspraken houdt.

Niet elk land van de EU moet nog een Europese Commissaris hebben.

Eens

Geografische diversiteit is belangrijk, maar het is overdreven om zoveel functies te creëren zodat elk land vertegenwoordigd is.

In alle landen van de Europese Unie moet een minimumloon ingevoerd worden.

Eens

Ja, een minimumloon gecorrigeerd voor de lokale koopkracht in elk Europees land.

De Europese Unie moet zich afzijdig houden bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Oneens

Europa moet juist een prominentere rol spelen in internationale conflicten en zich durven uitspreken tegen misdaden tegen de menselijkheid.

De EU moet de teelt van meer genetisch gewijzigde gewassen (GGO's) toelaten.

Eens

Ja, deze kunnen bijdragen aan een innovatieve en duurzame koolstofarme landbouw.

Het moet duurder worden om elektrische auto’s uit China in te voeren in de Europese Unie.

Eens

Ja, dit neigt naar oneerlijke concurrentie. Bovendien moeten we ernstige vragen stellen over het productieproces, zoals mijnbouwpraktijken, waar vaak ethische normen niet worden gerespecteerd.

De Europese Unie moet alle lidstaten aanbevelen om naast man en vrouw ook een derde mogelijkheid toe te laten op paspoorten.

Eens

Akkoord.

Geschoolde werknemers moeten gemakkelijker naar de EU kunnen immigreren.

Eens

Zij moeten de officiële procedure doorlopen en na positieve evaluatie per geval worden toegelaten.

Lidstaten van de EU die te weinig hernieuwbare energie produceren, moeten beboet worden.

Oneens

Lidstaten moeten evolueren naar koolstofarme energie en meer samenwerken op het gebied van energie. Beboeten op basis van duurzame energie lijkt selectief, vooral gezien de onzekere status van koolstofarme kernenergie. De totale CO2-uitstoot van lidstaten moet worden geëvalueerd.

In deze stemtest zijn meerdere stellingen uit de Europese stemtest van de VRT beantwoord.

Zie hier voor een overzicht van de verschillende stemtests.