Volt Rainbow

Uitleg over functionele teams

De vier pijlers

Functionele teams zijn teams die het Uitvoerend Comité helpen om de partij draaiende te houden. We werken met het model van de vier pijlers waarin we vier functionele teams hebben die essentieel zijn om de partij draaiende te houden. Er zijn ook andere functionele teams die zeer belangrijk zijn, waarvan de meeste alleen op projectbasis werken.

Community

Samenwerken met nieuwe en oude leden

 • Ledenbeheer

  • Onboarding van nieuwe leden

  • Buddyproject

 • Community-organisatie

  • Opzetten van lokale teams

 • Communityprojecten

  • Diversiteitsproject

  • Vrouwenempowerment

Communicatie

Zorgen voor interne en externe communicatie

 • Beheer van de communicatie van Volt België

  • Marketing & Sociaal Netwerk

  • Nieuwsbrieven & Aankondigingen

 • Relatie met de pers

 • Ontwikkelen van communicatiestrategie

  • Communicatie naar potentiële en huidige leden

  • Lokale teams ondersteunen bij hun communicatie

Beleid

Opstellen van beleid: de visie van Volt werkelijkheid maken

 • Het beleidsteam is verdeeld in verschillende beleidsgroepen die regelmatig bijeenkomen om een bepaald beleidsonderwerp te bespreken, waarbij een visie wordt omgezet in een opgesteld beleid. Elke beleidsgroep heeft zijn eigen facilitator.

Evenementen

Organiseren van terugkerende en eenmalige evenementen

 • Het eventteam ondersteunt voornamelijk andere functionele teams en het Uitvoerend Comité bij de organisatie van evenementen, zowel in het echt als online.